E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:20. Apr 2023

Počítačové laboratoře na Malé Straně (místnosti SU1, SU2, SW1, SW2, Rotunda)

Umístění laboratoří, telefony
Provozní doba laboratoří
Provozní řád
Rozdělení laboratoře
Zajištění provozu
O laboratoř a servery se starají
Výuka v laboratoři
Rezervace laboratoře
Zavádění nových uživatelů

Umístění laboratoří, telefony

Provozní doba laboratoří

Uživatelé jsou povinni dodržovat

Rozdělení laboratoře

Zajištění provozu

O laboratoř a servery se starají

Výuka v laboratoři

Rezervace laboratoře

Jak se přihlásit na PC v laboratořich