English E-mail:www(at)ms... Domácí stránka:www.ms Poslední změna: 1.listopadu 2003 4428

Jak skenovat

K PC ZOO-073 v laboratoři L3 (řada vedle služby) je připojen skener HPScanJet 6200

  1. Po úspěšném nalogování spusťte Adobe Photoshop (start/programs/grafika/adobe)
  2. Z nabídky Soubor zvolte Import a vyberte TWAIN_32.
Nyní už můžete bez obav skenovat. Jestliže se na náhledu zobrazí podivné barvy, nenechte se zmást. Ovládací program totiž paletu přizpůsobuje vybrané oblasti a tím hyzdí ostatní části obrázku. Po uzbůsobení vybrané oblasti by se barvy měly zobrazovat dobře.

Naskenované obrázky se rovnou posílají do Adobe Photoshopu, kde je můžete dále upravovat. Při odchodu nevypínejte skener ani počítač, pouze se odlogujte.