English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:14. May 2013

Správa uživatelské stanice s OS Windows pracovníky SISALu

V souladu se Směrnicí děkana 4/2008 je správce koncového zařízení připojeného do počítačové sítě MFF UK zodpovědný za veškerý provoz na jím spravovaném zařízení a je zodpovědný za zajištění přiměřené softwarové bezpečnosti. Každé koncové zařízení musí mít určeno svého správce. Mezi koncová zařízení patří i osobní počítače a notebooky zaměstnanců, pokud jsou připojeny do počítačové sítě MFF UK.
Pracoviště Sisal nabízí službu zaměstnancům Informatické sekce - Správa PC stanice. Tuto službu nabízí především zaměstnancům pracovišť, která nemají vlastní správce PC stanic.
Zájemce o tuto službu si podá žádost na předepsaném formuláři. Formulář si pečlivě prostudujte, vyplňte ve všech položkách a odevzdejte vyplněný na sekretariátě SISALu. Příslušný počítačový správce se vám v brzké době sám ozve.

Formulář je k dispozici ke stažení ve formátu RTF nebo PDF.