English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:24. Sep 2019

Fakultní gitlab

Na adrese https://gitlab.mff.cuni.cz/ je k dispozici fakultní GitLab (webový repozitář určený zejména pro správu zdrojových kódů programů).

Přístup do něj má každý zaměstnanec a student fakulty (účet vznikne automaticky s prvním přihlášením). Přihlášení je pomocí fakultního přihlašovacího jména (loginname) a hesla. Pozor - přihlašovací jméno není UKČO. Pokud vaše přihlašovací jméno neznáte, lze ho zjistit např. v univerzitním CAS.

Implicitně má každý uživatel možnost si vytvořit až 10 soukromých projektů. Pokud se vaše katedra rozhodne fakultní GitLab využívat, určete si prosím "katederního správce GitLabu" a nahlaste jeho jména kol. Semerádovi, který je hlavním správcem GitLabu a který dotyčnému nastaví plná oprávnění. V GitLabu si potom prosím vytvořte skupinu podle zkratky jména vaší katedry, přidejte do skupiny uživatele z katedry, a projekty (případně další podskupiny) vytvářejte ve této skupině.

GitLab je možné využívat i pro výuku (přístup mají i studenti). V tomto případě si prosím vytvořte skupinu podle kódu předmětu, pro který chcete gitlab použít. Přidávat studenty ke skupině apod. je aktuálně možné pouze ručně. V budoucnu by měla být zprovozněna integrace se SISem a (alespoň částečná) automatizace vytváření skupin podle SISu.

Pokud by bylo potřeba přidat do GitLabu externího uživatele mimo fakultu (např. z jiné univerzity, se kterou spolupracujete na projektu), napište prosím kol. Semerádovi.

Kompletní dokumentace GitLabu je k dispozici na https://docs.gitlab.com/.