Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. dubna 2000

Přítomni: Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera, Pokorný, Töpfer, Vopěnka v závěru jednání Nešetřil
 1. Kolegium sekce schválilo návrh matematické sekce na obsazení výuky matematických předmětů pro informatiky v prvním dvouletí příštího školního roku:
  - 1. ročník Mgr.: MA Zelený, Pick, LA Tůma, Matoušek
  - 1. ročník Bc.: MA Pyrih, LA Beran
  - 2. ročník Mgr.: MA Holický, Algebra Kepka

 2. Kolegium sekce schválilo návrh kol. Töpfera na složení komise opravovatelů přijímacích zkoušek z informatiky v roce 2000:
  KSVI – Dvořák, Holan, Mráz, Pelikán, Töpfer
  KSI – Bednárek, Kopecký, Merta, Obdržálek, Yaghob, Zavoral
  KTI – Čepek, Hric, Majerech
  KAM – Klazar
  SISAL – Jákl, Tahalová
  ÚFAL – Kuboň (jen v náhradním srpnovém termínu)

 3. Proděkan Kučera informoval o situaci s rekonstrukcí budovy na Malé Straně, práce začnou pravděpodobně na podzim letošního roku. Jedná se o náhradních prostorách pro výuku v budově menzy v Tróji.

 4. Katedra numerické matematiky se odstěhovala do Karlína. Uvolněné prostory zůstanou zatím neobsazeny, poslouží jako rezerva potřebná po plánovaném zahájení přestavby budovy.

 5. Kol. Hajičová navrhla zřízení skladiště pro uložení krabic od počítačů apod.

 6. Proděkan Kučera informoval, že letošní rozpočet fakulty a peníze budou k dispozici pravděpodobně až koncem května. Dále informoval o možných perspektivách financování vysokých škol v příštích letech (celostátní koeficienty podle jednotlivých studijních programů).

 7. Nejpozději do pondělí 10.4. dodají všichni vedoucí pracovišť prod. Kučerovi podklady do výroční zprávy fakulty za rok 1999.

Zapsal: Töpfer