Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 16. listopadu 2000

Přítomni: Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Plášil, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce nemělo námitek proti návrhu vstupních dat pro zadání projektu interiéru budovy. Dále proděkan Kučera seznámil kolegium se svým návrhem dislokačních pravidel, ale o něm se diskutovalo pouze rámcově.

  3. Se vznikem VC došlo k souběhům pracovních poměrů. Proděkan Kučera navrhl zvážit posouzení tohoto faktu při stanovování výše letošních odměn. Po nepříliš konstruktivní debatě proděkan Kučera diskusi ukončil a oznámil, že rozhodne sám.

  4. Kol. Töpfer informoval o přípravě trojstupňového modelu studia a vyzval prostřednictvím přítomných všechny pracovníky sekce k aktivní účasti.

  5. Kol. Forst vystaví na WWW návrh pravidel, za nichž mohou pracovníci sekce požádat o správu své stanice Windows NT pracovištěm SISAL.

Zapsal: Forst