Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 11. ledna 2001

Přítomni: Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Kol. Töpfer informoval kolegium sekce o stavu přípravy bakalářských studijních plánů a kolegium poté jednalo o některých problémech.

Zapsal: Forst