Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. února 2001

Přítomni: Forst, Hajič, Hajičová, Kučera, Pokorný, Štěpánek, Töpfer, Valtr
  1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo vypsání konkursu na místo profesora na KSI.

  3. Kolegium sekce schválilo definitivní koncepci bakalářského studia. Kol. Töpfer s proděkanem Kučerou připraví návrh seznamu pracovníků, kteří budou požádáni o vypracování syllabů.

  4. Kolegium sekce rovněž schválilo návrh systému přijímacího řízení na magisterské studium.

  5. Proběhla základní diskuse o strategii přípravy plánů magisterského studia. Kolegium schválilo koncepci společné části a zástupci jednotlivých oborů dodají kol. Töpfrovi seznamy povinných předmětů pro své obory.

  6. Proděkan Kučera upozornil vedoucí na nutnost kontroly čerpání dovolených u svých podřízených.

Zapsal: Forst