Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. března 2002

Přítomni (bez titulů): Hajičová, Kryl, Kratochvíl, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Štěpánek, Töpfer
 1. Kontrola zápisů z posledních dvou jednání - změna formulace:
  - vedení fakulty schválilo umístění prodejny Matfyzpressu v nové budově (jedna místnost naproti bývalé prodejně Erudia), sekce toto rozhodnutí nepovažuje za rozumné, nicméně ho bere na vědomí

 2. Rozpočet na r. 2002 byl předložen Akademickému senátu ke schválení. Proděkan s vedoucími kateder projedná možné zvýšení platů, kolegium souhlasí, že zvýšení k 1.4. může být kolem 9% s tím, že bude menší rezerva na odměny na konci roku.

 3. Zároveň s jednáním o mzdách bude třeba probrat i otázky pedagogické vytíženosti pracovníků kateder.

 4. Členové kolegia byli upozorněni na brzké otevření 6. rámcového programu EU a také na rozvojový program MŠMT.

 5. Sekce se kloní k tomu, že prostor býv. S6 bude upraven jako pracovna s tím, že bude zachována dělící příčka.

 6. Je třeba také věnovat mimořádnou pozornost na existenci skladovacího prostoru a depozitáře knihovny ÚFALu.

 7. Příští schůze kolegia sekce:
  - 12.3. v 17:30 schůzka o vnitřním uspořádání místností
  - 14.3. v 9:00 schůzka s architektem
  - 21.3. v 9:00 schůze kolegia o rozpočtu

Zapsala: Hajičová