Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. září 2002

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kryl, Kučera, Nešetřil, Palata, Pokorný, Töpfer
 1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

 2. Proděkan Kučera informoval o aktuálním stavu fakulty po povodních.
  - Nejčerstvější informace jsou na webu fakulty.
  - Odhad škod hovoří o 150 mil. Kč, je třeba hledat zdroje. Sekce nabídne fakultě okamžitě příspěvek ve výši 1 mil. Kč.
  - Pro obnovu fondů knihovny je třeba hledat i další zdroje - např. pomocí kontaktů na jiných univerzitách. Po předjednání je třeba konkretizovat pomoc s knihovnou.
  - Kvestor pravděpodobně zmrazí čerpání investic.

 3. Je třeba připravit interiérové projekty pro kanceláře. Byla vybrána firma pro dodávku nábytku, ceníky budou k dispozici u proděkana Kučery. Limit na jednu místnost je cca 180 tis. Kč, návrhy na řešení interiéru a nákup nábytku je třeba předložit do 19.9. (vých. křídlo) a 19.10. (záp. křídlo). Na místnosti se starým nábytkem je možno čerpat refundaci ve výši jedné poloviny, případné kombinace s novým nábytkem je nutno konzultovat s architektem.

Zapsal: Forst