Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 17. října 2002

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Pultr, Pokorný, Töpfer
  1. Kontrola zápisů z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo předložené návrhy do edičního plánu MFF.

  3. První etapa rekonstrukce by měla skončit podle posledních odhadů do 15.12., během prázdnin by se mělo podařit přestěhovat většinu zaměstnanců i servrovnu do nových prostor a uvolnit západní křídlo. K dispozici budou i sklady pod rotundou. Stavba navrhla, aby sekce uvolnila i východní křídlo prvního patra, což by umožnilo zkrátit dobu celé rekonstrukce. Sekce souhlasí za předpokladu dobudování dalších provizorních kanceláří v 1.p. KAM zjistí možnosti pronájmu seminární místnosti v Letenské ulici.

  4. Vzhledem k stěhování do nových prostor a vybavování většiny kanceláří novým nábytkem je třeba požádat o odpisy starého inventáře. Bude zvolena jednodušší varianta - hromadný odpis podle seznamu, bude umožněn odprodej starého zařízení zaměstnancům.

  5. Proděkan Kučera upozornil, že je třeba dočerpat (především neinvestiční) prostředky přidělené na letošní rok. Rovněž upozornil na kontrolu nedočerpání dovolených.

Zapsal: Forst