Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 16. září 2004

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce nemá zásadní námitky proti vypsání konkursu na místo vedoucího vědeckého pracovníka na KTIML, ale doporučuje před definitivním rozhodnutím ještě záležitost projednat s nepřítomným vedoucím KTIML prof. Štěpánkem. Kol. Pokorný informoval o záměru prof. Vojtáše nastoupit na KSI, v jeho případě kolegium doporučilo případný konkurs odložit na jarní termín.

  3. Kolegium projednalo a schválilo financování studentů PGS studujících 4. rokem.

  4. Proděkan Kučera informoval o výsledku jednání o refundaci výuky matematiky na informatických oborech.

  5. Kol. Pokorný předložil sekci přihlášky do soutěže Nadačního fondu Bernarda Bolzana. Kolegium navrhlo následující pořadí přihlášek: první cena kol. Černý a kol. Mencl, druhá cena kol. Žabokrtský.

Zapsal: Forst