Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 19. ledna 2006

Přítomni (bez titulů): Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Štěpánek, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera seznámil kolegium s výsledky předběžné závěrky čerpání rozpočtu za rok 2005.

  3. Proděkan Kučera informoval o průběhu stavebních prací, kolaudace další části proběhne 24. 1. 2006.

  4. Kolegium diskutovalo o problémech přechodu studentů z bakalářského na magisterské studium, bez jednoznačného výsledku.

  5. Proběhla podrobnější rozprava o zásadách tvorby rozpočtu na rok 2006. Sekce doporučuje připravovat i nadále dvě varianty, a to a) rovná daň, b) mzdy a prostor. Principiálnější se jeví rovná daň, eventuálně se dvěma úrovněmi.

Zapsal: Kučera