Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. prosince 2006

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Töpfer, Valtr, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo rozdělení odměn podle návrhu proděkana Kučery.

  3. Proděkan Kučera urgoval dodání podkladů pro habilitační a jmenovací řízení.

  4. Kolegium sekce schválilo režim budovy po zavedení vstupů na karty:
    - Vstupy do budovy (dveře v přízemí) budou trvale v režimu „zavřeno“, tj. vstup umožněn pouze na karty oprávněným osobám.
    - Vstupy na katedry (dveře v patrech) budou v době 8-18 v režimu „otevřeno“, tj. volný vstup bez karet, mimo tuto dobu v režimu „zavřeno“, tj. vstup na karty nebo přes domácí telefon.
    - Všechny dveře mají kliku, která otevírá dveře, pokud je to dovoleno.

Zapsal: Forst