Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. března 2007

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Töpfer, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Příští schůze kolegia bude rozhodovat o výběrových řízeních (konkurzech) - je třeba do té doby připravit a poslat podklady.

  3. Kolegium sekce jednalo o změnách studijních plánů:
    - Kol. Töpfer předložil návrh drobných změn studijních plánů na základě námětu KSI. Nejdůležitější změnu - náhradu jazyka Pascal jazykem C# v úvodním kurzu je třeba ještě projednat s kol. L. Kučerou a O. Čepkem. Pokud nebudou mít námitky, návrh se považuje za schválený.
    - Zásadnější změny vyžadující reakreditaci je třeba začít připravovat v pracovní skupině, do níž katedry nadelegují rozumný počet svých zástupců. Složení potvrdí příští schůze kolegia.

  4. Proděkan Kučera informoval o problémech s tvorbou rozpočtu, nelze jej očekávat před koncem března tr.

  5. Proděkan Kučera informoval o změnách týkajících se provozu restaurace a auly. Kolegium vyzvalo ke kontrole smluv tak, aby byly garantovány důstojné podmínky pro naše stravování v restauraci a umožněno pořádání fakultních akcí v aule.

  6. Příští jednání kolegia bude 29.3.

Zapsal: Forst