Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 29. března 2007 a 5. dubna 2007

Přítomni (bez titulů): Čepek (29.3.), Forst, Hajič (5.4.), Kratochvíl, Kuboň (29.3.), Kučera, Plášil, Töpfer
Hosté: Tůma, Zavoral (29.3.)
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek

  2. Kolegium sekce navrhuje vypsání výběrových řízení na místa jednoho docenta a jednoho odborného asistenta na KSI.

  3. Kolegium sekce jednalo o změnách studijních plánů:
    - V případě tzv. malé reformy navrhuje urychleně uspořádat schůzku všech zainteresovaných a na ní přijmout potřebné kroky k realizaci změn ve výuce úvodního kurzu programování..
    - V případě tzv. velké reformy byla ustanovena pracovní skupina, jejíž činnost bude koordinovat proděkan a která zahájit jednání o obsahu reformy.

  4. Proděkan Kučera předložil materiál k tvorbě rozpočtu, kolegium sekce jej schválilo.

Zapsal: Forst