Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. června 2007

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Kuboň, Kučera A., Tůma, Töpfer, Valtr
Hosté: Kučera L., Lopatková, Pokorný, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek

  2. Proděkan Kučera informoval o rozhodnutí AS zrušit od příštího roku přijímací zkoušky na MFF.

  3. Proděkan Kučera vyzval pracoviště k podání návrhů projektů v rámci rozvojových programů.

  4. Kolegium sekce schválilo vyčlenění části prostor knihovny pro muzeum holocaustu.

  5. Kolegium sekce schválilo rozdělení části odměn pro letošní rok.

  6. Kolegium sekce pověřilo KAM jednáním se SB o režimu zamykání dveří na chodbách.

  7. L. Kučera předložil návrh nového sylabu předmětu Matematická analýza a poté proběhla dlouhá diskuse o strategii a cílech reformy studia. Diskuse nevedla k jasným závěrům, ale převažující názor byl snížit množství předepsané látky a umožnit tak dřívější a pestřejší specializace studijních plánů. KSI pro další diskusi připraví vzorový profil absolventa „praktičtěji“ zaměřených specializací.

Zapsal: Forst