Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 27. září 2007

Přítomni (bez titulů): Čepek, Forst, Hajičová, Kučera, Plášil, Töpfer, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek

  2. Kolegium sekce schválilo vypsání konkurzů podle předložených návrhů.

  3. Kolegium sekce schválilo rozdělení části investičních prostředků. Katedry byly vyzvány ke kontrole účetnictví, aby proděkan Kučera měl před blížícím se koncem roku přesnější představu o čerpání.

  4. Proběhlo další kolo diskuse nad modifikací studijních plánů bakalářského studia.

Zapsal: Forst