Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. března 2009

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Plášil, Kratochvíl, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce vzalo na vědomí vypsání konkurzů na místa vedoucího SISAL a KSI. Dále schválilo návrhy na vypsání konkurzů na místo docenta na KSVI a odborných asistentů na KSVI, KAM a KSI. Rozhodnutí o konkurzu na místo odborného asistenta na ÚFAL bylo odloženo na podzim. Proběhla rovněž diskuse o možnosti vypisování částečných nebo zkrácených úvazků v případech kombinovaného financování.

  3. Proděkan Kučera upozornil na to, že v rámci akreditovaného čtyřletého PhD. studia se předpokládá u studentů půlroční stáž v zahraničí.

  4. Návrh na postdoc pozici podal zatím jenom ÚFAL. Proděkan Kučera vyzval ostatní vedoucí k předložení návrhů do jednoho týdne. Rovněž upozornil na podávání návrhů na Fond mobility.

  5. Na sekci byly zvažovány tři návrhy projektů na FRVŠ (výpočetní klastr pro ÚFAL, virtuální laboratoř pro KSI a 10GB páteř). Návrh kolegia je předložit pouze první (samostatně) a druhý (spolu s M sekcí). Třetí návrh podat v rámci Rozvojových projektů.

  6. Proděkan Kučera informoval o možnostech nákupu knih na sekci a připomněl, že na faktuře je nutný podpis kol. Pokorného a zdroj financování.

  7. Proběhla diskuse o problematice servrovny. Momentálně probíhají jednání o možnostech umístění nové servrovny se Správou budov, architekty, SISALem aj. Současně je ale rozumné hledat jiné cesty - např. pronájem výpočetní kapacity u komerční firmy - a restriktivní mechanizmy na množství VT v servrovně.

  8. Proděkan Kučera stručně informoval o stížnosti kol. dr. J. Urbana adresované děkanovi fakulty.

  9. Kol. Forst informoval o možnosti navštěvovat hodiny předmětu NDIN012, kde si naši studenti učitelství cvičí výuku (v současné době Wordu a Excelu). Hodiny jsou ve čtvrtek ve 12:20 v SW2 a přesný rozpis témat je na stránkách Tomáše Holana (http://ksvi.mff.cuni.cz/~holan/). Návštěvu lze doporučit např. sekretářkám kateder.

Zapsal: Forst