Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. května 2009

Přítomni (bez titulů): Hajič, Kučera, Plášil, Pultr, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh na udělení čestného doktorátu UK v Praze prof. Szemeredimu.

  3. Proděkan Kučera informoval o budoucím financování VZ.

  4. Kolegium sekce schválilo návrh složení hodnotící komise pro výběr uchazečů na pozici „post-doc“.

  5. Proděkan Kučera informoval o přípravě projektů v rámci OPPA (okruh 3B).

  6. Zásadnější diskuse o problematice serverovny a jejího rozšíření byla odložena na příště.

Zapsal: Kučera