Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 17. září 2009

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Na základě úspěšného hodnocení VZ byly sekci přiděleny dodatečné finanční prostředky. Kolegium sekce schválilo jejich rozdělení.

  3. Proděkan Kučera vyzval vedoucí ke kontrole hospodaření (zjm. odvody z grantů a čerpání provozních prostředků) a k předkládání návrhů na pořízení investic.

  4. Kol. Kratochvíl navrhl koolegiu, aby teoretické bakalářské práce měly standardní obhajobu. Garanci by převzala KAM.

Zapsal: Forst