Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 29. října 2009

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Töpfer, Vojtáš
Hosté: Plášil, Tůma
  1. Kontrola zápisů ze dvou předchozích jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium schválilo rozdělení investic.

  3. Kol. Plášil a Tůma vystoupili jako hosté s prezentací návrhu na oddělení skupiny DSRG z KSI a vytvoření nového pracoviště. Proběhla diskuse a kolegium požádalo o předložení podrobnějšího plánu zahrnujícího např. rozdělení výuky a financí.

  4. Dne 26.11. proběhne Den otevřených dveří. Katedry zajistí účast na dopoledním i odpoledním programu jako obvykle.

  5. Proděkan Kučera silně doporučil, aby návrhy projektů GAUK obsahovaly také finanční prostředky na nákup literatury.

  6. Dne 16.11. se koná Mixer VZ.

  7. Kol. Kratochvíl seznámil sekci s návrhem na uvolnění části kapacit poslucháren pro výběrové přednášky.

  8. Příští jednání sekce proběhne 14.12. v 17:20.

Zapsal: Forst