Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. října 2011

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Kučera, Kratochvíl, Panevová, Töpfer, Tůma, Valtr, Vojtáš
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Přivítání kol. Valtra do kolegia sekce v nové funkci vedoucího KAMu.

  3. Proběhla diskuse o návrzích na investice. Kolegium sekce schválilo předběžnou variantu, která může být nepatrně modifikována dle aktuálního stavu.

  4. Proděkan Kučera informoval o projektech UNCE.

  5. Proděkan Kučera poděkoval kol. Kratochvílovi za vedení KAMu (8 let) a vedení VZ (7 let) – končí v prosinci.

  6. Proděkan Kučera informoval o dalším průběhu akreditace Bc. studia.

Zapsal: Kučera