Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. června 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Sgall
Omluveni: Skopal, Mrázová
Host (na bod 2): Šauerová
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (4. 5.). Bez připomínek.

  2. Kol. Šauerová informovala kolegium o aktuálních výzvách a podávání EU grantů. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby maximálně motivovali vhodné uchazeče k podávání EU grantů, kol. Šauerová poskytne podporu s finančním plánováním.

  3. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby zaurgovali dodání podkladů od zaměstnanců pro nové akreditace.

  4. Proběhla diskuse o podávání projektů UNCE ve druhém kole soutěže. Fakulta podala žádost o úpravy webové aplikace, do které se návrhy projektů zadávají.

  5. Proděkan Čepek informoval o výsledcích ceny Neuron a soutěže monografií a poté proběhla diskuse o Hlávkově medaili. Kolegium podporuje kandidaturu prof. Hajičové na tuto cenu, pokud bude prof. Hajičová s návrhem souhlasit.

  6. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby nechali své správce provést inventuru využití strojů v servrovně, aby bylo možné je v maximální míře virtualizovat a uvolnit tak místo i zdroje pro letošní nákupy. SISAL poté připraví návrh rekonstrukce servrovny tak, aby se zvýšil počet tzv. hlubokých racků.

  7. Kolegium schválilo první kolo investic.

  8. Kol. Forst informoval o práci fakultní komise pro tendry v oblasti nákupu ICT. Momentálně se rýsuje jako jedna ze schůdných cest použití dynamického nákupního systému, zjišťují se podrobnosti.

Zapsal: Forst