Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 27. září 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Nešetřil, Sgall, Skopal
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (8. 6.). Bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh na vypsání konkurzů na místo profesora na KDSS, na místo docenta na KAM, na místa OA na KAM, KDSS (3x), KTIML a IÚUK. Současně schválilo návrh na prodloužení pracovní smlouvy Mgr. Gemrota a jeho přeřazení z třídy L1 do L2. Proděkan Čepek vyzval vedoucí pracovišť, aby zjistili, kterým pracovníkům na pozicích OA a AVP na jejich pracovištích končí smlouva v následujících 6 měsících, a zařídili dodání příslušných materiálů VR MFF UK do 20. 10. (u těch pracovníků, u kterých bude požadováno prodloužení smlouvy).

  3. Kolegium sekce schválilo návrh na převedení místností S517 a S519 do stejného režimu jako má S510 (možnost rezervací přes SIS).

  4. Kolegium sekce souhlasilo s přípravou odborné náplně pro vypsání čtyř míst pro postdoky v rámci OPVV a zaúkolovalo příslušné vedoucí přípravou podkladů.

  5. Kolegium jednalo o návrzích na ocenění v soutěži o nejlepší SW diplomovou práci a vybralo práci kol. Kubáta.

  6. Proděkan Čepek informoval, že do 31. 10. připraví zaměstnanecké oddělení dodatky k pracovním smlouvám a nové formuláře pro popisy práce, do 31. 12. zajistí vedoucí pracovišť podpisy všech pracovníků.

Zapsal: Forst