Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 19. března 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (13. 2.) - bez připomínek.

 2. Proděkan Sgall informoval, že pohovory výběrových řízení probíhají dle plánu v distančním režimu. Byla vypsána výběrová řízení na akademické pozice s uzávěrkou 15. 4.

 3. Proběhla diskuse o plánování a rušení konferencí. Detaily ke správnému postupu musí rozhodnout kolegium děkana.
  [Stalo se po kolegiu: Je možné platit konferenční poplatky, je-li to podmínka publikace nebo účasti na online konferenci. Nadále platí zákaz plateb a rezervací letenek a hotelů.]

 4. Proběhla diskuse o případných kandidátech na cenu Neuron. Kandidatury musí být do konce března. Diskutovala se také možnost podání návrhu na kol. Křivánka.

 5. Byly schváleny projekty GAUK. Smlouvy se musí nadále podepisovat papírově, termín byl prodloužen do 11. 9.

 6. Proběhla diskuse o grantech RSJ. Je třeba zjistit, jak budou nakloněni odložení realizace akcí.

 7. Proděkan Sgall podpořil kandidaturu kol. Ivanové na grant PRIMUS. ÚFAL prověří další kandidáty. Návrhy se na RUK podávají do 20. 4.

 8. Proběhlo hlasování o návrhu na pojmenování velké posluchárny v pavilonu IMPAKT. Kolegium odhlasovalo návrh dedikovat ji prof. Jiřímu Matouškovi (8 pro, 1 zdržel).

 9. Stěhování do nového pavilonu je možné od 14. 4. Hromadná prohlídka byla prozatím zrušena, ale SB může zařídit individuální prohlídky.

 10. Proděkan Sgall vyzval k přípravě programu slavnostního otevření pavilónu IMPAKT plánovaného na 21. 4, i když není jasné, kam se termín posune. Je třeba připravit prezentaci skupin v pavilónu (celkem do 15 min),

 11. Do plánu investic SB na letošek se dostala studie na přestavbu rotundy a napojení nové UPS ve staré serverovně.

 12. Proděkan Sgall informoval o jednání s firmou CETIN o prodloužení smluv na pronájem telekomunikačních zařízení. Dohoda o pronájmu prostor pro servery v jejich datovém centru stále není na obzoru. V souvislosti s odstěhováním robotické skupiny do Tróje je v této situaci vhodné opět udělat celkovou inventuru a průzkum, zda by v některé z uvolněných místností nemohla být další serverovna.

 13. Kolegium odsouhlasilo, že platby za vedení cvičení budou pro doktorandy s úvazkem formou odměny 8.000 Kč ze sekčního zdroje 200-01. V ostatních případech zůstává stávající výše a výplata kombinací dohody a stipendia (pro magisterské studenty 6.000 Kč, pro doktorandy bez úvazku 7.200), obojí bude nově placeno také ze sekčního zdroje 200-01.

 14. Proděkan Sgall informoval o vývoji aktuální situace: některé podpisy (např. DPP a DPČ) musejí nadále být písemně a papírově, restaurace je uzavřena, knihovna umožnila distanční výpůjčky, VR 1. 4. je zrušena, pravděpodobně budou zrušené i další akce. Je třeba také promyslet možné formy doktorských zkoušek, SZZ a obhajob.

 15. Kolegium sekce rozhodlo, že otevření PC laboratoří v omezeném režimu není nutné.

 16. Proděkan Sgall upozornil, že u distanční výuky je třeba dbát na přiměřenost a pravidelnost, zkušenosti jsou prozatím dobré. Vedoucí musejí mít přehled, že výuka garantovaná pracovištěm řádně probíhá, formy mohou být různé – kromě systému zoom je možné používat např. komentované slajdy, kontrolovanou četbu, úkoly. Otázkou je, kam umisťovat nahrávky – stream server UK se nezdá být dobře použitelný. Konkrétní poznatky je dobré shromažďovat u kol. Mareše.

 17. Proděkan Sgall pošle pro informaci seznam časopisů použitých v hodnocení vědy RVVI.

 18. Proděkan Sgall bude posílat podklady pro rozpočet, které bude třeba zkontrolovat.

Zapsal: Forst