Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 15. září 1998

Přítomni: Forst, Hajič, Hric, Kučera, Palata, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.


 2. Kolegium doporučilo přidělení místnosti v rotundě uvolněné Erudiem pro ÚFAL.


 3. Koordinací odpovědí na dopis Kamila Isaeva (Intel Technologies) byl pověřen kol. Hajič.


 4. Kolegium upřednostňuje dočerpání mzdového limitu, vedoucí byli vyzváni, aby dodali proděkanovi Kučerovi do pondělí odhady přebytku resp. přečerpání mzdového přídělu a OON do konce roku.


 5. Požadavky kateder na druhou etapu letošních investic nepřekračují možnosti - pravděpodobně vystačíme i v případě, že letos nebudou přiděleny žádné prostředky na fakultní infrastrukturu.


 6. Vedoucí pracovišť se pokusí odhadnout, jak vyjdou s provozním rozpočtem, aby bylo možné rozhodnout, jak naložit s provozní rezervou.


 7. Došlo k "rehabilitaci" státních vědeckých úkolů. Jmenují se Výzkumné záměry a na sekci by měly být vytvořeny asi tři: softwarové inženýrství, teoretická informatika/diskrétní matematika a počítačová lingvistika. Jejich vytvoření spěchá, zainteresovaní by měli zůstat v kontaktu.


 8. Blíží se termíny vypsání diplomových prací (začátek října). Procedura zůstává zatím stejná, je ovšem vhodné zvážit zveřejnění seznamu na WWW.


 9. Kolegium sekce souhlasí s předložením práce kol. Glasnáka do soutěže Bolzanovy nadace.


 10. Kolegium sekce souhlasí s předložením návrhu zařazení kol. Šimůnka (odborný pracovník, SISAL) do 10. platové třídy.


 11. Příští zasedání kolegia bude 8. října 1998.

   

   

   
  Zapsal: Forst