Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 12. listopadu 1998

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Töpfer


 1. Proděkan Kučera seznámil se současnou finanční situací fakulty a vyzval všechna pracoviště k maximálním úsporám. V následné diskusi se kolegium sekce např. shodlo na odložení realizace dodatečných investic schválených na posledním zasedání.


 2. Proděkan Kučera vyzval rovněž ke kontrole čerpání mezd. Do týdne vedoucí odevzdají zpřesněné odhady čerpání do konce roku včetně odměn, které je třeba čerpat v listopadu. Je třeba vyčerpat rovněž veškeré mzdové prostředky na grantech.

   

   

   

   

   
  Zapsal: Forst