Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 11. února 1999

Přítomni: Forst, Kratochvíl, Kučera, Panevová, Plášil, Pokorný, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozích dvou jednání - bez připomínek.


 2. Chystají se volby do AS MFF. Katedry by měly do 2.3. navrhnout kandidáty.


 3. Proděkan Kučera informoval o závěrečné zprávě o hospodaření fakulty. Finanční problémy fakulty se podařilo zvládnout, značnou měrou díky úsporám na naší sekci. Tím ovšem vznikl vnitřní dluh, který se bude během roku rozpouštět. Mírné uvolnění financí bychom mohli očekávat na konci února.


 4. Tarifní řád UK je stále ještě ve fázi přípravy, jsou jasné pouze základní rysy: bude pouze deset tříd s přísnějšími podmínkami pro zařazování, naopak věkové skupiny budou pouze tři a budou mít volnější meze. Dobrou zprávou je, že UK a tudíž ani fakulta nebudou mít striktní mzdový limit (se sankcemi za překročení resp. vracením nedočerpaných prostředků). Bude pouze orientační limit pro vnitřní potřebu fakulty.


 5. UK se stala jediným subjektem, díky čemuž pro ni platí omezení až dosud platná pro fakultu: max. součet úvazků 1,9, souběžné prac. poměry nesmí být na stejnou činnost, max. 90 hodin měsíčně na dohody o činnosti, max. 100 hodin ročně na dohody o provedení práce.


 6. Na jaře se začne stěhovat archiv soudu, na podzim (nejpozději příští jaro) KNM. Získali jsme stavební povolení pro rekonstrukci budovy. Takže poslední, co chybí, jsou peníze. Pokud nebudou ani příští rok, fakulta začne uvažovat o havarijním řešení.


 7. Fakulta bude muset požádat o akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení. Proděkan Kučera informoval o přípravě podkladů.


 8. Na výzkumné záměry přijde asi 39 mil. Kč. Problém je v tom, že se pro ně musí vést oddělené účetnictví - fakulta se proto bude snažit vyhnout rozdělování úvazku osob mezi institucionální peníze a peníze ze záměrů.


 9. Katedry musí připravit podklady pro Výroční zprávu UK, zjm. nejvýznamnější výsledky vědecké práce a účast jednotlivců na činnosti významných institucí, a odevzdat je proděkanu Kučerovi nebo dr. Stiborové.


 10. Do 15.3. je možné navrhnout vynikajícího studenta pregraduálního nebo postgraduálního studia na cenu rektora.


 11. Proděkan Kučera apeloval na získávání finančních prostředků také z jiných zdrojů. Kol. Forst upozornil zjm. na odbor Podpora tvůrčí činnosti studentů ve FRVŠ, kde je členem komise - letos tam nebyla jediná naše žádost.


 12. Proběhla diskuse o současných aktivitách kolem nového zařazení matematiky a informatiky v Klasifikaci kmenových oborů. Podle názoru kolegia je návrh komise vedené prof. Kurzweilem poplatný jejímu složení a naprosto nevystihuje současné domácí a zahraniční trendy v oboru. Zařazení obou věd mimo rámec přírodních věd považuje kolegium za velkou chybu. Kol. Pokorný připraví první verzi našeho vlastního návrhu.


 13. Kol. Pokorný a Plášil si stěžovali na nevhodné chování obsluhy restaurace Zemský dům. Proděkan Kučera přinese kopii smlouvy, aby ji kolegium mohlo posoudit, mj. i vzhledem k blížícímu se konci pronájmu (konec roku).


 14. Kol. Forst informoval o zprovoznění sekčního servru veřejných PGP klíčů (http://pgp.ms.mff.cuni.cz) a oficiální certifikační autority sekce (security@ms.mff.cuni.cz), jejíž klíč je podepsán zástupci organizace spravující národní server veřejných klíčů (http://www.pgp.cz) a registrované v mezinárodní síti servrů veřejných klíčů. Další informace jsou k dispozici na URL (http://www.ms.mff.cuni.cz/local/pgp.html.

   

   

   

   

   

   
  Zapsal: Forst