Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. dubna 1999

Přítomni: Forst, Koubek, Kučera, Nešetřil, Hajič, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
Host: Renc


  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.


  2. Kolegium sekce souhlasí se zavedením povinnosti získat 10 bodů z "fyzikálních" přednášek jako podmínku pro připuštění k SZZ pro nové studenty od ročníku 1999/2000. Kol. Töpfer připraví přesnou formulaci a nabídky přednášek, které budou zahrnuty do "fyzikálního" bloku.


  3. Do pátku 30. dubna připraví vedoucí pracovišť nové pracovní smlouvy pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci, kteří jsou přítomni, smlouvy podepíšou, ostatní budou kontaktováni ústně nebo e-mailem a vedoucí bude garantovat, že smlouvu podepíšou po návratu.

     

     
    Zapsal: Forst