English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:15. May 2013

Kopírka Risograph

Kopírka Risograph je určena pouze pro zaměstnance Informatické sekce MFF UK. Nachází se v Rozmnožovně Informatické sekce ve čtvrtém patře budovy na Malé Straně. Risograph je vlastně moderní cyklostyl.

Cena

Cena jedné předlohy (master) je 10 Kč, cena jedné kopie je 0,10 Kč. Oboustranná kopie stojí 0,20 Kč, papír stojí 0,20 Kč. Stav počítadel předloh a kopií zapisujte do sešitu v rozmnožovně, podle kterého je prováděno vyúčtování.

Základní kroky při kopírování

  1. Zkontrolujte stav obou počítadel (otevřete přední kryt kopírky a podívejte se na čítače) se zápisem v sešitě. Rozdíl zapište do sloupečku "Poznámka".
  2. Zapněte stroj.
  3. Překontrolujte nastavení, pokud jste stroj nezapínali, doporučuji použít tlačítko RESET (str. 24).
  4. Založte originál a zhotovte matrici (str. 23).
  5. Zhotovte zkušební výtisk (str. 27), prvních několik výtisků bývá méně kvalitních.
  6. Nastavte počet kopií a vytiskněte.
  7. Zapište vše do sešitu včetně stavu obou počítadel.
  8. Stroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.

Pro snazší orientaci v manuálu

Doporučení