English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:24. Sep 2012

Snášečka Duplo DC-6

Snášečka se nachází v Rozmnožovně Informatické sekce ve čtvrtém patře budovy na Malé Straně. Přístroj umožňuje zkompletovat kopie vytvořené až ze šesti listů.

Návod k použití

  1. Kopie prvního listu umístěte do vrchní přihrádky snášečky, kopie dalších listů do dalších přihrádek. V každé přihrádce by měl být stejný počet listů.
  2. Zmáčkněte tlačítko 1 (test) umístěné na ovládacím panelu vlevo dole. Na displeji se zobrazí, kolik listů bude použito pro zkompletování kopií. Mělo by to být tolik, kolik jste zaplnili přihrádek.
  3. Zmáčkněte tlačítko 2 (start) umístěné na ovládacím panelu vpravo dole. Přístroj začne pracovat. Po skončení kompletace se na displeji zobrazí, kolik kompletů bylo vytvořeno.
V případě problémů použijte manuál v Rozmnožovně nebo kontaktujte někoho ze SISALU.