Připojeni nového počítače v budevě MS MFF UK


Jelikož struktura sítě MS MFF UK není triviální, pro připojení nového počítače kontaktujte správce své katedry/pracoviště, který nejlépe rozhodne kam a jak má být váš počítač připojen, co je k tomu třeba nainstalovat a případně váš počítač rovnou zavede do sítě. V případe problémů či dotazů se obraťte přímo na netadm@ms.mff.cuni.cz


Připomínky:calda@dzungle.ms.mff.cuni.cz