E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:17. Feb 2015

Od nového roku s novými počítači v SW1

V loňském školním roce vední sekce rozhodlo o obnově dosluhujících počítačů v učebně SW1. Kromě problému se vzrůstajícím počtem závad způsobených stářím počitačů, které v době výměny byly v laboratoři již šestým rokem, již počítače přestaly vyhovovat z hlediska grafického výkonu. Učebna SW1 býva primárně užívána na výuku graficky orientovaných předmětů a jsou zde logicky větší nároky na výkon grafické části. Původní myšlenka byla obnovit vybavení již před začátkem školního roku 2014/2015, tedy před zimním semestrem.

V průběhu prázdnin se ale vyskytla možnost financování z ivestičního programu UK „Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2014“, ve kterém naše žádost uspěla. Nicméně vzhledem k nutnosti vypsání výběrových řízení a jejích schvalování až na úrovni ministerstva se i přes veškerou snahu zainteresovaných osob (ze strany fakulty prof. Milan Tichý a doc. Pavel Svoboda) se realizace nákupu protáhla do závěru roku 2014.

Nicméně povedlo se a nové počítače již jsou v učebně připraveny pro letní semestr 2015. Nové počítače jsou výrazně výkonnější a rychlejší než předchozí, což je u o šest let mladších počítačů učekávatelné, za zmínku stojí osazení rychlými disky SSD, díky kterým se výrazně zkracuje rychlost načtení operačního systému a dále z důvodu snížení hlukové zátěže použití výkonných, nicméně pasivně chlazených grafických karet a v neposlední řadě i kvalitní 24" ISP LCD monitory.