Autor:Libor Forst E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:25. May 2023

E-mailové aliasy MFF

POZOR! Tyto aliasy jsou určeny pouze pro příjem pošty. Fakultní mailservery odmítají jakékoliv dopisy, kde se tyto adresy vyskytnou jako adresa odesilatele!

Celofakultní značky

Aliasy ze systému Amoeba

Společné značky

Konečnými příjemci těchto aliasů jsou "katedrální adresy" Kxy, které jsou distribuovány vedoucí(mu) pracoviště/oddělení a dalším osobám dle je(jí)ho rozhodnutí.

Listserv MFF UK

Konečný seznam příjemců aliasů ms-l a is-l je ve správě pracoviště/oddělení.


Aliasy informatické sekce

Projekty, konference


Osobní aliasy

Pro každého zaměstnance, který má svoji adresu uvedenou v systému Amoeba, je automaticky vygenerován alias ve tvaru Jmeno.Prijmeni (v doméně mff.cuni.cz). Tento alias je osobním aliasem zaměstnance. Z důvodu vyloučení duplicit je možné si v Amoebě nechat změnit část před tečkou. Rovněž je možné si tento alias nenechat zavést. Pro změny v Amoebě kontaktujte svého katedrálního správce Amoeby.