Autor:Libor Forst E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:27. Jan 2017

E-mailové aliasy MFF

POZOR! Tyto aliasy jsou určeny pouze pro příjem pošty. Fakultní mailservery odmítají jakékoliv dopisy, kde se tyto adresy vyskytnou jako adresa odesilatele!

Celofakultni znacky

Spolecne znacky

Konečnými příjemci těchto aliasů jsou "katedrální adresy" Kxy, které jsou distribuovány vedoucí(mu) pracoviště/oddělení a dalším osobám dle je(jí)ho rozhodnutí.

Listserv MFF UK

Konečný seznam příjemců aliasů ms-l a is-l je ve správě pracoviště/oddělení.


Aliasy informaticke sekce

Projekty, konference


Osobní aliasy

Pro každého zaměstnance, který má svoji adresu uvedenou v systému Amoeba, je automaticky vygenerován alias ve tvaru Jmeno.Prijmeni (v doméně mff.cuni.cz).
POZOR! Tyto aliasy nejsou "osobním vlastnictvím" zaměstnance. V případě výskytu jmenovců je mail doručen všem adresátům. Jako svoji osobní adresu doporučujeme používat e-mail vedoucí na nějaký stroj k tomu určený (katedrální server, centrální mbox v dané subdoméně apod.). Volbu adresy, která se pro Vaše jméno bude objevovat ve fakultním vyhledávači WhoIs, je možné si nechat od katedrálního správce systému Amoeba nastavit.