English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:16. May 2013

Zřizování účtů externistů

Tento formulář je určen pouze pro externí studenty MFF UK, kteří z nějakého závažného důvodu potřebují využívat služby naší sítě. Jestliže nejste externí ani mimořádný student, tento formulář vám k získání účtu nepomůže! Formulář slouží i pro studenty jiných fakult UK, kteří bydlí na koleji 17.XI. Do kolonky Souvislost s MFF napište, proč si myslíte, že máte na účet nárok. Například mezioborové studium nebo externí studium u nějaké katedry. Jestliže žádnou souvislost s MFF nemáte, účet vám zřízen nebude.

Abyste mohli získat účet, musíte znát svůj celouniverzitní login (zjistíte v SISu) a osobní celouniverzitni identifikační číslo (máte na studentském průkazu pod fotkou nebo v SISu). Chce-li externí student získat účet v síti nebo počítačové laboratoři pod správou Informatické sekce Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, musí nedříve vyplnit následující formulář a přinést jej potvrzený na sekretariát SISALu.


Jméno a příjmení:
E-Mail:
Celouniverzitní login:
Druh identifikace:
Identifikace:
Škola:
Fakulta:
Forma studia:
Ročník:
Požadovaný přístup:
Souvislost s MFF:

Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko Zpracovat data. Tím se připraví formulář pro tisk, který si pomocí funkce ve vašem prohlížeči vytisknete. Zároveň se vámi napsaná data elektronicky odešlou správcům sítě IS MFF UK. Vytištěný papír si nechte potvrdit na vaší fakultě a přineste jej na pracoviště Sisal MFF UK (Malostranské náměstí 25, 4. patro) - úřední hodiny.