E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:25. Nov 2014

Telefonní linky do veřejných místností

místnost linka
posluchárna S1 4379
posluchárna S3 4377
posluchárna S4 4376
posluchárna S5 4371
učebna S6 4370
učebna S7 4378
posluchárna S8 4178
posluchárna S9 4179
učebna S10 4180
učebna S11 4181
učebna SW-2 4182
učebna SU-2 4183
laboratoř Rotunda 4291
servrovna MS 4351
nová servrovna 4124
dílna Win 4301
dílna Sisal 4292
restaurace Profesní dům 4317

Telefony v učebnách by měly být provozovány výhradně v tichém módu (nezvoní nahlas).
Kod pro "tichy provoz" je 919, takze