Cvičení z předmětu Informatika a Kognitivní vědy I

Termín

nepravidelně

Plán cvičení

Na prvním cvičení k předmětu Informatika a kognitivní vědy jsme procvičili hledání featury při neurálním kódování pomocí STA metody

Data pro cvičení 1 jsou zde