Cvičení ze statistiky

Termín

Po 16:40 C332

Plán cvičení

Na hodinách budeme procvičovat látku z přednášky. Zaměříme se na praktickou aplikaci, tj. po cvičeních by člověk měl být schopen aplikovat základní statistické postupy na svoje projekty (třeba na Vědecko-výzkumnou propedeutiku)

Jste jedni z 50%? vtip

Obsah cvičení

 1. Základní statistické charakteristiky (míry středu a variability) Cviceni1.pdf
 2. Dokončení deskriptivní statistiky - grafy. Standardní skóry. Typy proměnných. Čtyřpolní koeficient korelace Cviceni2.pdf
 3. Korelace a regrese u kvantitavních dat. Zpracování dat z malého experimentu. Velmi letmý úvod do vícerozměrné regrese. Cviceni3.pdf
 4. Pravděpodobnost, základní definice, sjednocení a průnik náhodných jevů, Bayesova věta, příklady Cviceni4.pdf
 5. Cvičení odpadá! Namísto něj si můžete spočítat nějaké příklady zde
 6. Střední hodnota a rozptyl, Hypergeometrické, Alternativní a Binomické rozdělení Cviceni5.pdf
 7. Spojitá náhodná veličina, rovnoměrné rozdělení, normální rozdělení, vlastnosti normálního rozdělení Cviceni6.pdf
 8. Cvičení odpadá, počítejte příklady! (prosím:-))
 9. Součet a průměr jako náhodné veličiny. Centrální limitní věta, Laplaceho věta. Základy inferenční statistiky Cviceni7.pdf
 10. Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz, rozdělení testů, Z-test Cviceni8.pdf
 11. Z-test dokončení, t-testy, chí-kvadrát test dobré shody, ukázka real-life aplikace statistiky Cviceni9.pdf
Odkazy:
 1. Video s vysvětlením Bayesovy věty (anglicky)
 2. Dokument s popisem statistických funkcí excelu
 3. Kurz na pochopení statistiky. Velmi přívětivé!