The GEN.LIB (GENeral LIBrary) project

Abstrakt
Objektově-relační wrapper vyvinutý v rámci projektu ADDORE.
(COPERNICUS 94 Project - 764)
Na jejím základě byla vytvořena knihovna POLiTe, podporující rozšířený datový model, snazší popis O/R mapování a pokročilejší možnosti dotazování.
 
Abstract
Object-relational wrapper was implemented in scope of project ADDORE.
(COPERNICUS 94 Project - 764)
On this basis was developed newer POLiTe library, that supports extended data model, simpler O/R mapping definition as well as more advanced query capabilities.
 
 
Odkazy/Links
  • GEN.LIB Specification Report - DOC and ZIP version
  • GEN.LIB Design Report, part 1 of 2 - DOC and ZIP version
  • GEN.LIB Design Report, part 2 of 2 - DOC and ZIP version
  • GEN.LIB 1.0.6 manual - DOC and ZIP version
  • GEN.LIB 1.0.6 to 1.0.7 Evolution Report - DOC and ZIP version