Databázové systémy / Database Systems - DBI025

Slajdy k přednáškám jsou k dispozici v IS v souborovém manažeru, učitel Michal Kopecký,
složka Database systems. Slajdy mohou být přidávány postupně, nejpozději v den přednášky.

Slides for the course are available in the IS in the file manager, teacher Michal Kopecký,
folder Database systems. Slides can be added one by one, latest on the day of given lesson.

Příklady na (pro)cvičení:

Téma
Theme
Zdroj
Source
ER modelování ER schéma databáze úřadu práce (reálně využito v tomto SW projektu) - potřebný SW viz dole
rel. návrh operace s funkčními závislostmi,
příklad 1 a příklad 2 do programu Databázové algoritmy (viz dole)
rel. kalkuly relační kalkuly
zk. testy
final exams
2022/2023 - 5.1.2023 in Czech/English: A, 12.1.2023 in Czech/English: A, B
2016 - 29.6. A, in English A(en) A(en) solution, 20.6. A, in English A(en), 15.6. A, in English A(en), 7.6. A in English A(en), 1.6. A in English A(en), 23.5. A in English A(en),
2015 - 29.9. A, 8.9. A, 29.6. A, 22.6. A, 15.6. A, 8.6. A B in English A(en), 1.6. A in English A(en), 25.5. A B in English A(en), 22.5. A B in English A(en),
2014 - 15.9. A B, 26.6. A, 19.6. A, 12.6. A, 3.6. A, 26.5. A, 23.5. A B C in English A(en)
2012 - 5.6. A B C D
2009 - 16.6. A, 9.6. A B, 26.5. A B C
2008 - 6.6. A B C, 30.5 A B C
2007 - 6.6. A B C, 30.5 A B C
2006 - 28.6. A, 21.6 A B, 6.6. A B
záp. testy
credit tests
2022/2023 - 1.12.2022 in Czech/English: Z, 8.12.2022 in Czech/English: Z
2016 - 29.6. Z, 20.6. Z, in English Z(en) Z(en) solution 15.6. Z, in English Z(en) 7.6. Z, 1.6. Z, 23.5. Z 2.5. A in English B(en) 11.4. A in English A(en)
2015 - 29.9. Z, 22.6. Z, 8.6. Z, 1.6. Z, 25.5. Z, 27.4. A in English A(en), 13.4. A B in English B(en), 10.4. A B in English A(en)
2014 - 9.5. A, 29.4. L, 4.4. A B C
2012 - 18.4. A B C D
2010 - 23.11. A B C D E
2009 - 23.11. A B C D E F, 4.5. A B C D E
2008 - 21.5. A B C, 2.5. A B C
2007 - 2.5. A B C D E F
2006 - 10.5. A B C D E F

Software k výuce:

K čemu?
Topic?
Zdroj
Source
UML modelování Trial verze Rational Rose, akademický projekt eXolutio.
ER modelování ERtoS - editor ER diagramů s podporou převodu do SQL, který vznikl jako bakalářský projekt Hany Kozelkové. Text práce může posloužit k teorii o ER modelování (a jako manuál aplikace).
normalizace relačních schémat DatAlg - aplikace databázové algoritmy umožní procvičit si funkční závislosti, normální formy, dekompozici a syntézu. Bakalářský projekt Dany Soukupové (vedl dr. Říha).
relační algebra ReAl - demonstrační aplikace vyhodnocování výrazů v relační algebře. Bakalářský projekt Martina Lysíka. Text práce může posloužit teorii o RA (a jako manuál aplikace).
relační kalkuly TCR - demonstrační aplikace vyhodnocování výrazů v n-ticovém relačním kalkulu. Bakalářský projekt Viliama Sabola. Text práce může posloužit teorii o RK (a jako manuál aplikace).
transakce TSimul - demonstrační aplikace rozvrhování a běhu transakcí - podporuje několik protokolů. Bakalářský projekt Dung Nguyen Tiena. Text práce může posloužit teorii o transakcích (a jako manuál aplikace).
SQL Pro pokusy s SQL doporučuji nainstalovat si např. SQL Server Express s nástroji, který je volně stáhnutelný zde, a obsahuje i potřebného GUI klienta (MS SQL Server Management Studio Express). Umožňuje plnou základní funkcionalitu (jako placený SQL Server), což je i tak pro potřeby kursu zbytečně moc.
Nápověda je dostupná na webu Microsoft, ale práce s klientem je intuitivní a instalace obojího jednoduchá, nicméně uvádím základní návod k použití.

Studijní literatura / Literature:

  • Pokorný, Halaška: Databázové systémy, skripta FEL ČVUT, 2003
  • Halaška, Pokorný: Databázové systémy – cvičení, skripta ČVUT, 2002
  • Ramakrishnan, Gehrke: Database Systems Management, McGraw-Hill, 2003 (lze si půjčit v knihovně MFF)