Historie pozorovani Slunce

Era predteleskopickych pozorovani

Nejrannejsi zaznamy o pozorovani slunecnich skvrn pochazeji od Aristotelova zaka Theophrasta z Athen (370-290 pr. n. l.). Ackoli nejrannejsi systematicka pozorovani jsou dolozena z Ciny. Behem let 28 pr. n. l. az do roku 1638 je odtud dolozeno nejmene 112 popisu o pozorovani slunecnich skvrn. Z te same doby jsou pozorovani slunecnich skvrn z Evropy vzacna a pouze utrzkovita, za coz predevsim "vdecime" respektu k Aristotelovi, ktery tvrdil, ze Slunce je dokonale teleso bez poskvrny a jak znamo, Arisotelovy nazory byly soucasti ortodoxni krestanske ideologie po cely stredovek. Prvni zaznam po Theophrastovych pozorovanich pochazi z Einhardova dila "Zivot Karla Velikeho" a popisuje skvrnu spatrenou okolo roku 807, ale interpretovanou jako prechod Merkura pred slunecnim diskem. Abu-l-Fadl Ja'far ibn al-Muktafi (906-977) hovori o pozorovani filozofa al-Kindiho, ktery pozoroval skvrnu v kvetnu 840 a zaznamenal ji jako prechod Venuse. Ruske kroniky davaji fantasticke popisy skvrn spatrenych v letech 1365 a 1371 pres kour horicich lesu. Dalsi pozorovani pochazeji od Ibn Rushda z roku 1200 a od otce a syna Carrarovych z roku 1450. Presto vydrzela vira v dokonalost telesa slunecniho az do ery dalekohledu, a tak Jan Kepler (1571-1630) chybne popsal skvrnu spatrenou 18. kvetna 1607 jako prechod Merkura pred slunecnim diskem.

Prvnim historicky znamym pozorovatelem v Cechach je jiz vyse zmineny Jan Kepler, ktery behem sveho pobytu v Praze pozoroval roku 1610 slunecni skvrny jednoduchou dirkovou komorou.

Doba teleskopickych pozorovani

Zacatek skutecnych astronomickych a astrofyzikalnich pozorovani zapocal roku 1611 spolu s prvnimi teleskopickymi pozorovanimi Slunce. O slavu z prvniho pozorovani slunecnich skvrn dalekohledem se deli ctyri muzi: Johann Goldsmid (1587-1616) z Holandska, Galileo Galilei (1564-1642) z Italie, Christopher Scheiner (1575-1650) z Nemecka a Thomas Harriot (1560-1621) z Anglie. Neni dulezite kdo skvrny pozoroval jako prvni, ale priorita v publikovani tohoto pozorovani prinalezi Johannu Gouldsmidovi, znamejsimu pod latinskym jmenem Fabricius. Fabricius byl synem pastora, ale velmi se zajimal o astronomii, jeho pritelem byl i Johann Kepler. K jeho objevum prinalezi nejonom slunecni skvrny, ale i rotace Slunce. Nedokazal vsak urcit jeho rotacni periodu.
Oproti tomu, Galileiho zavery byly ve vsech smerech presne a spravne. Definitivne zavrhl myslenku, ze skvrny jsou planety prechazejici pred slunecnim diskem. Spravne urcil rotacni periodu Slunce na priblizne jeden lunarni mesic a take si povsiml, ze se slunecni skvrny obvykle vyskytuji ve skupinach a prodelavaji slozity vyvoj. Ba co vice, o 150 let drive pred rozpoznamim povahy slunecnich skvrn zaznamenal, ze se skvrny vyskytuji ve dvou pasech kolem slunecniho rovniku. Vetsinu techto pozorovani, vcetne kreseb, publikoval roku 1613 v dile "Istoria e Dimostrazioni alle Macchie Solari".
Treti ze spoluobjevitelu slunecnich skvrn, Christopher Scheiner, se narodil ve Svabsku na severu Nemecka. Ve dvaceti letech se stal knezem. Ucil hebrejstinu a matematiku na universite v Ingolstadtu a pozdeji se stal profesorem matematiky na universite v Rime. Pri svych prvnich pozorovanich povazoval skvrny za defekt teleskopu, ale pozdeji se presvedcil o jejich realne existenci. Zel knezske povolani mu nedovolilo sva pozorovani publikovat pod svym jmenem a tak je zaslal ve forme dopisu psanych pod pseudonimem Marku Welserovi, ktery je predal svemu priteli Galileimu. Zde take lezi jadro nepratelstvi mezi Galileem a Scheinerem, nebot dopisy podnitily Galileiho k urychlenemu publikovani svych pozorovani v knize Macchie Solari (jiz zminene vyse). Scheiner se vsak na rozdil od Galilea venoval pozorovani Slunce dlouhodobe. Take se mu podarilo zjistit, ze skvrny se vyskytuji v pasech kolem rovniku a tyto pasy nazval kralovske pasy. Sva pozorovani shrnul v knize "Rosa Ursina sive Sol" ktera vysla roku 1630. Z jeho kreseb je zrejme rozliseni skvrny na umbru a penumbru. Rovnez tak je v knize popsan Scheineruv teleskop, ktery jiz byl vybaven projekci slunecniho obrazu.
Nejmene znamou praci je prace Thomase Harriota, ktery sva vedecka pozorovani konal na dvore hrabete z Northumberlandu.

Roku 1769 zaujalo Alexandera Wilsona (1714-1786), profesora astronomie na Glasgowske universite, chovani velke skvrny pobliz slunecniho okraje. Povsiml si, ze skvrna vykazuje mnohem vetsi skresleni u okraje slunecniho disku, nez by odpovidalo tomu, kdyby lezela na povrchu. Tento jev byl nazvan "Wilsonovym efektem". Wilson si zcela spravne uvedomil, ze slunecni skvrny jsou miskovite prohlubne, milne vsak predpokladal, ze se v nich odkryva skutecny pevny, tmavy povrch Slunce. Wilsonova prace ale zustava prvnim pokusem o fyzikalni vysvetleni povahy slunecnich skvrn.

Slunecni periodicita byla objevena Heinrichem Schwabem (1789-1875) z Dessau v Nemecku. Jako syn urednika studoval Schwabe prirodni vedy na universite v Berline a pak se vratil do Dessau kde zacal pracovat jako lekarnik. Jeho kariera byla dosti spletita, ale od roku 1826 zacal pravidelne pozorovat Slunce. Avsak predmetem jeho zajmu byla fiktivni planeta, ktera se mela nachazet uvnitr drahy Merkura. Schwabe doufal, ze takoveto teleso musi drive ci pozdeji prejit pred slunecnim diskem a tak peclive zaznamenaval vyskyt slunecnich skvrn po celych 43 let. Roku 1843 vydal prvni zpavu o tom, ze skvrny se na Slunci objevuji v priblizne 10 letem cyklu, zel tato zprava vzbudila jen velmi maly zajem. Schwabe se vsak vedeckeho uznani dockal, kdyz byla jeho pozorovani slunecniho cyklu publikovana roku 1851 v tretim dile Humboltova Kosmosu. Roku 1857 byl za sve objevy vyznamenan Zlatou medaili Kralovske astronomicke sp[olecnosti.

V Cechach jako prvni systematicky pozoroval Slunce jesuita Johann Zimmermann (1632-1701), ktery ve spisku Sol siderum principes jako prvni zverejnil pozorovani slunecnich skvrn i s vysvetlenim, ze existence skvrn je zapricininena zhustovanim a zredovanim latky Slunce. Z toho Zimmermann vyvozoval, ze promennost slunecni hmoty ji pripodobnuje ke hmote pozemske.
Prestoze od roku 1721 byla v Praze budovana na tehdejsi dobu moderni vez hvezdarny v arealu Klementina, nebyla zde pozorovani Slunce nijak casta. Stoji za zminku, ze jedina astronomicka prace, ktera byla na puvodni astronomicke vezi Klementina v 1. polovine 18. stoleti vykonana a o ktere mame zpravu, byl vypocet a vykres zatmeni Slunce roku 1724. Do konce 18. stoleti nebyla zadna dolozena pozorovani Slunce v Klementinu konana, prestoze s pozorovanim skvrn byly v te dobe spojeny klicove problemy slunecni fyziky - urceni presne doby rotace ci otazky vzniku a trvani skvrn. Slunecni otazka byla v Klementinu zjednodusena na pozorovani zatmeni a na urcovani casu.

Era fotografie v astronomii

Prvni uspesnou fotografii Slunce byla dagerotypie porizena fyziky H. Fizeauem a L. Foucaultem v Parizi 2. dubna 1845. Expozicni cas byl 1/60 sekundy a podarilo se uspesne zaznamanat velke skupiny slunecnich skvrn. Velkym propagatorem fotografie v astronomii byl predevsim Warren de la Rue (1815-1889). Roku 1857 Warren de la Rue inicioval a take navrhl a ridil stavbu prvniho fotoheliografu na Kew Observatory v Anglii. Roku 1860 se de la Rueovui prave s tomto pristrojem podarilo poridit fotografii zatmeni Slunce na expedici ve Spanelsku. Po te se pristroj vratil spet na sve misto v Kew Observatory, kde se s nim od roku 1872 nepretrzite porizovali denni snimky slunecni fotosfery.

Schwabeho objev slunecni periodicity mezitim podnitil anglicana Richarda Christophera Carringtona aby se zajimal o dlouhodoba pozorovani Slunce. Behem let 1853-1861 provedl radu pozorovani, ktera publikoval roku 1863 v monografii Kralovske spolecnosti Observations of the Spots on the Sun. K jeho nejvyznamnejsim objevum patri objev sestupuvani slunecnich skvrn behem cyklu smerem k rovniku. Po smrti sveho otce roku 1861 byl vsak Carrington nucen svych pozorovani zanechat aby se mohl venovat rodinnemu pivovaru, cimz se uzavrela jeho vedecka draha.
Objev posunu vyskytu skvrn k rovniku behem slunecniho cyklu je vsak znam pod nazvem "Sporeruv zakon" a to proto, ze Gustav Sporer (1822-1996) se tomuto vyzkumu venoval detailneji a po dlouhou dobu a tak jej vedecka verejnost mylne prirkla prave jemu.

Schwabeho a Carringtonovi objevy potvrdily vyzkumy Rudolfa Wolfa (1816-1893) z Bernu. Wolf shromazdil vsechna dostupna pozorovani od dob Galilea a na zaklade jejich vyhodnoceni dospel k tomu, ze slunecni cyklus je ve skutecnosti 11 lety. Wolf tez zavedl k mereni slunecni aktivity relativni cislo slunecnich skvrn R. Roku 1855 se stal reditelem nove obseravtore v Zurichu, kde okamzite zavedl program denniho sledovani slunecni cinnosi v relativnim cisle R. Tento pozorovaci program pokracuje v podstate dosud a donedavna byla Zurichsska observator svetovym centrem tohoto programu.

Rozliseni fotografii porizenych v Kew observatori byla 750-1500 km na slunecnim disku, coz nebylo dostacujici. Podstatny pokrok uskutecnil francouzsky astronom Pierre Jules Janssen (1824-1907). Coz byl syn hudebnika, ktery ziskal vzdelani na Parizske universite, kde pozdeji zastaval misto profesora fyziky. Zacal se zabyvat pozorovanim slunecniho spektra na pocatku 60 let 18. stoleti. Roku 1868 sestrojil spektrograf jimz bylo mozno pozorovat protuberance mimo zatmeni Slunce. Na zaklade techto vysledku se stal reditelem nove observatore v Meudonu. Prave zde se mu podarilo dovest techniku fotografie vysokeho rozliseni slunecni fotosfery k velkemu stupni dokonalosti. Serie Janssenovych zhruba 20 letych pozorovani byla publikovana roku 1896.
Dalsim prukopnikem fotografie vysokeho rozliseni byl mlady rusky astronom Alexis Hansky (1870-1908). Pote co se vratil z expedice za zatmenim Slunce na ostrovech Nove Zeme, stravil nekolik let na observatori v Meudonu ve Francii. Roku 1905 byl jmenovan asistujicim astronomem na Pulkovske observatori nedaleko Petrohradu, kde se zacal zabyvat fotografii vysokeho rozliseni. Zel jeho prace vysla az posmrtne roku 1908.
Tretim pionyrem fotografovani ve vysokem rozliseni byl otec Stanislas Chevalier (1852-1930), ktery byl po dlouha leta reditelem observatore Zo-Se v Cine nedaleko Shanghaie. Zde take poridil vsechna sva pozorovani, ktera opublikoval roku 1916.
Ackoli tito tri muzove dokazali porizovat skvele a detailni fotografie slunecni fotosfery, sama podstat slunecnich skvrn jim zustavala utajena a dokonce si neuvedomovali, jak velke mnozstvi informaci je v jejch snimcich ukryto.

Pozorovani v Cechach se v teto dobe velmi vzdalila svetovemu proudu vedy. Karl Hornestein (1824-1882) se ve sve studii z roku 1873 snazil z variaci barometrickeho tlaku vyvodit periodu slunecni rotace a Karl Vaclav Bedrich Zengler (1830-1908) se snazil (neuspesne) fotografovat Slunce, s cilem nikoli fotografovat Slunce samotne, ale predevsim jeho okoli. Na zaklade zvlastnich utvaru ktere se mu podarilo v okli Slunce zachytit, rozpracoval teorii slunecnich "viru", ktere podle jeho interpretace zprostredkovavaji vliv Slunce na Zemi.
Pocatkem stoleti vsak nastupuje cela rada kvalitnich pozorovatelu slunce. Za vsechny jmenujme alespon profesora Vojtecha Safarika (1829-1902), ktery sva pozorovani konal na sve soukrome observatori v Praze na Vinohradech.

Kosmicky vek

V Cechach dochazi k velkemu rozvoji slunecni astronomie, v nemz hraje dominantni roli Astronomicky ustav Akademie ved v Ondrejove. Roku 1958 je zde uveden do provozu svetove unikatni mnohakanalovy slunecni spektrograf urceny pro studium chromosferickych erupci a protuberanci, ktery ve zmodernizovane podobe slouzi doposud. Po te nasledovala konstrukce mnoha dalsich pristroju. Vyskou prestiz si rovnez ziskali hvezdarny na Skalnatem plese a na Lomnickem stite ve Vysokych Tatrach.

S pripadnymi pripominkami, dotazy ci namety se prosim obracejte na administratora techto stranek.
Administratorem techto stranek je Vladimir Kopecky Jr.
Posledni revize teto stranky 8. 5. 1997.