Podrobný harmonogram akademického roku 2014/2015

31. 8. – 9. 9. 2014
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
1. – 14. 9. 2014
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
8. – 21. 9. 2014
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
10. 9. 2014
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
15. 9. 2014
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
15. – 30. 9. 2014
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
17. 9. 2014
Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
 
 
do 30. 9. 2014
Průběžná kontrola plnění povinností za ak. r. 2013/2014 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia  
do 1. 10. 2014
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2014
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2014/2015 
1. – 19. 10. 2014
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
1. 10. 2014 – 9. 1. 2015
Výuka v zimním semestru 
1. – 6. 10. 2014
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
20. – 31. 10. 2014
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
6. 11. 2014
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 7. 11. 2014
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
12. 11. 2014
Děkanský den 
12. – 14. 11. 2014
Promoce – Bc. studium  
26. 11. 2014
Den otevřených dveří 
27. 11. 2014
Promoce – Ph.D. studium 
do 5. 12. 2014
Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
11. 12. 2014
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy podzimního termínu SZZ) 
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015
Vánoční prázdniny 
12. 1. – 15. 2. 2015
Zkouškové období v ZS 
do 16. 1. 2015
A. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
 
Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
26. 1. – 8. 2. 2015
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 31. 3. 2015
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia 

2. – 15. 2. 2015
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
16. 2. – 8. 3. 2015
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 8. 4. 2015 
16. 2. 2015
Zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015 
16. 2. – 22. 5. 2015
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2015) 
do 20. 2. 2015
Doporučený termín zadání diplomových prací 
 
 
9. – 20. 3. 2015
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů. Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 10. 4. 2015. 
do 7. 5. 2015
A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
13. 5. 2015
Rektorský den 
do 22. 5. 2015
A. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
B. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
22. 5. 2015
Promoce – Ph.D. studium 
25. 5. – 30. 6. 2015
Zkouškové období v LS 
2. – 5. 6. 2015
Doktorandský týden 
3. – 16. 6. 2015
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2015 
do 9. 6. 2015
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
11. – 16. 6. 2015
Přijímací zkoušky (Bc. a Mgr. studium) 
 
Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
15. – 28. 6. 2015
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
18. – 19. 6. 2015
Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
1. 7. – 31. 8. 2015
Letní prázdniny 
10. 7. 2015
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
do 31. 7. 2015
A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
1. – 14. 9. 2015
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
7. – 20. 9. 2015
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 30. 9. 2015
Průběžná kontrola plnění povinností za ak. r. 2014/2015 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2015
Konec akademického roku 2014/2015 

Poslední aktualizace: 07. 10. 2015 17:14:26 CEST