Harmonogram akademického roku 2018/2019

2. – 11. 9. 2018
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř 
3. – 16. 9. 2018
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek (SZZ) 
5. – 18. 9. 2018
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2018 
10. – 23. 9. 2018
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
12. 9. 2018
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
14. 9. 2018
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
19. 9. 2018
Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
24. 9. – 14. 10. 2018
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
do 30. 9. 2018
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. r. 2017/2018  
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2017/2018 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2018/2019  
1. 10. 2018
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2018/2019 
1. – 5. 10. 2018
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. – 15. 10. 2018
Editace ISP doktorandy 
1. 10. – 31. 12. 2018
Zpracování ISP školiteli 
1. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Výuka v zimním semestru 
1. 10. 2018 – 31. 1. 2019
Zpracování ISP ze strany RDSO 
do 3. 10. 2018
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
15. – 26. 10. 2018
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
30. 10. 2018
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 31. 10. 2018
Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. r. 2018/2019 pro Ph.D. studenty 1. ročníku 
do 2. 11. 2018
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
6. 11. 2018
Děkanský sportovní den 
13. – 14. 11. 2018
Promoce – Bc. studium 
22. 11. 2018
Den otevřených dveří 
6. – 7. 12. 2018
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
14. 12. 2018
Promoce – Ph.D. studium 
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Vánoční prázdniny 
do 4. 1. 2019
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
14. 1. – 17. 2. 2019
Zkouškové období v ZS 
do 18. 1. 2019
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
4. – 15. 2. 2019
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

4. – 10. 2. 2019
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
11. 2. – 10. 3. 2019
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný  
do 15. 2. 2019
Doporučený termín zadání diplomových prací 
18. 2. – 26. 5. 2019
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 17. 5. 2019) 
do 28. 2. 2019
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
11. – 22. 3. 2019
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
23. 4. 2019
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
7. 5. 2019
Rektorský den 
do 10. 5. 2019
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
do 17. 5. 2019
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
17. 5. 2019
Promoce – Ph.D. studium 
do 27. 5. 2019
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
27. 5. – 30. 6. 2019
Zkouškové období v LS 
30. 5. – 10. 6. 2019
Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
do 9. 6. 2019
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
10. – 21. 6. 2019
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2019 
17. – 28. 6. 2019
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2019
Letní prázdniny 
1. 7. – 30. 9. 2019
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů 
1. 7. – 15. 10. 2019
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 
1. 7. – 30. 11. 2019
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany RDSO 
do 19. 7. 2019
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
2. – 13. 9. 2019
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
4. – 17. 9. 2019
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2019 
23. – 27. 9. 2019
Zkouškové období 
do 30. 9. 2019
Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. r. 2018/2019  
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2018/2019 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2019/2020 
30. 9. 2019
Konec akademického roku 2018/2019 

Poslední aktualizace: 01. 10. 2018 10:59:47 CEST