Otakar Trunda

Student doktorského studia
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.


Odborné zájmy:


Kontakt:

RNDr. Ing. Otakar Trunda
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Malostranské náměstí 2/25
Praha 1
Místnost 207

e-mail:

Aktuální výuka:

Cvičení z Umělé inteligence I

Konzultační hodiny: Čtvrtek 15:00 - 15:30 (po předchozí dohodě)

Předchozí výuka:

Cvičení z Programování 2 pro matematiky

Cvičení z Programování 1 pro matematiky (konalo se v zimním semestru)


Publikované články

Témata projektů/prací

Ostatní odborná činnost

Osobní stránky