Prográmky a aplikace

Následující seznam obsahuje část programů, které jsem vytvořil během studia na MFF. Programy vznikly z mé vlastní iniciativy, většinou tak, že jsem si chtěl něco zajímavého vyzkoušet. Programy jsou tedy určené pouze pro mou vlastní potřebu, což má několik následků: Pokud by přesto někdo měl zájem se na programy podívat nebo je vyzkoušet (na vlastní nebezpečí), může si vybrat níže. U každého programu uvádím stručný slovní popis, několik screen-shotů a spustitelný soubor ke stažení. Programy jsou napsané v jazyce C# a jsou určené pro platformu Windows. Pokud vás některý z programů zaujme a budete chtít podrobnější informace případně zdrojové kódy, ozvěte se e-mailem.

Hra Srdce

Prostředí pro hraní hry Srdce spolu s několika jednoduchými enginy. Zatím umožňuje pouze hraní enginů mezi sebou.
Obrázky: srdce1.PNG srdce2.PNG
Download: Hearts.zip

Hra 4 v řadě

Implementace známé hry a několika enginů. Umožňuje nastavit velikost hrací plochy, vybrat oba hráče a odehrát hru. Možnosti jsou: Obrázky: 4vrade.PNG
Download: FourInARow.exe

Gravity

Simulátor pohybu těles (planet) ve 2D na základě působení gravitace.
Obrázky: gravity1.PNG gravity2.PNG gravity3.PNG
Download: Gravity.zip

Football

Simulátor jednoduchého 2D fotbalu, týmy řídí umělá inteligence, jeden tým je řízený centrálně, druhý distribuovaně (t.j. každý hráč řídí sám sebe).
Obrázky: Fotbal1.PNG Fotbal2.PNG
Download: Football.exe

Chess

Prostředí pro hraní šachů včetně (poměrně jednoduchého) alfa-beta enginu. V pravém panelu ukazuje strom hry, který algoritmus prohledal a ohodnotil.
Obrázky: sachy1.PNG sachy2.PNG
Download: Chess.exe

Mravenci

Jednoduchý algoritmus simulující práci mravenců snažících se roztřídít předměty podle kategorií. Mravenci nejsou řízení centrálně. Program by měl do jisté míry odpovídat skutečnosti (až na pohyb mravenců).
Obrázky: mravenci1.PNG mravenci2.PNG
Download: CleaningAnts.exe

LZW

Implementace kompresního algoritmu LZW, komprimuje (a dekomprimuje) soubory libovolného typu. Spouští se z příkazové řádky.
Download: LZW.exe

MinesweeperEngine

Program pro řešení hry Hledání min pomocí prohledávání modelů. Počáteční situace se generuje náhodně.
Obrázky: Miny1.PNG Miny2.PNG
Download: MineSweeper.zip

Physics

Velmi nedokonalý simulátor částic působících na sebe silou.
Obrázky: fyzika1.PNG fyzika2.PNG
Download: Physics.exe

Celulární automat

Simulátor 2D celulárních automatů se dvěma stavy na čtvercové mřížce. S možností ručně upravit situaci a nastavit přechodové pravidlo (pouze totalistická pravidla).
Obrázky: cellular.PNG cellular2.PNG
Download: CellularAutomaton.exe

Crystal growth

Simulátor hexagonálního celulárního automatu s možností nastavení přechodového pravidla. (Při správném nastavení by měl simulovat růst krystalů)
Obrázky: crystal1.PNG crystal2.PNG
Download: CrystalGrowth.exe

Julia set

Generátor Juliových množin.
Obrázky: Julia1.PNG Julia2.PNG
Download: JuliaSet.exe

Hra Hadi

Hra pro 2 hráče, hráči ovládají svého hada, kdo první narazí, prohrává. Obsahuje také generátor a editor levelů a 3 úrovně umělé inteligence. (Jeden z mála dokončených projektů.)
Obrázky: Hadi1.PNG Hadi2.PNG Hadi3.PNG Hadi4.PNG Hadi5.PNG
Download: Hadi.zip

Gramatika

Program pro generování slov do určité délky podle zadané bezkontextové gramatiky.
Obrázky: gramatika.PNG gramatika2.PNG
Download: Gramatics.exe

Stahovač

Program pro jednoduché stahování více souborů z internetu.
Umožňuje např. jednoduše stáhnout soubory typu
http://stranka/stranka/1/obrazek.jpg
http://stranka/stranka/2/obrazek.jpg
http://stranka/stranka/3/obrazek.jpg
(...)
http://stranka/stranka/99/obrazek.jpg
http://stranka/stranka/100/obrazek.jpg
(nemusíte stokrát ručně přepisovat adresu).
Taky zvládne stáhnout všechny souboru určitého typu, na které vede ze stránky odkaz. (Např. všechna pdf-ka s přednáškami ze stránek přednášejícího).
Obrázky: stahovac.PNG stahovac2.PNG
Download: Downloader.zip

SteeringTest

Jednoduchá aplikace testující "steering" chování. Pohyb za cílem a vyhýbání se překážkám.
Obrázky: steering.PNG
Download: SteeringProject.exe