PRESTEHOVANO

Stranky prestehovany na http://ufal.mff.cuni.cz/~zeman/. Prosim zmente si zalozky a informujte spravce stranky, ze ktere jste se sem dostali.

MOVED

Pages moved to http://ufal.mff.cuni.cz/~zeman/. Please change your bookmarks and inform the webmaster of the page you came from.