Michal Žemlička - Granty

Agilní systémy a servisně orientovaný software (GAČR 201/09/0983)
2009-2011; řešitel
Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka (AV ČR 1ET100300517)
2005-2009; spolupracovník
Plánování a rozvrhování s omezujícími podmínkami (GAČR 201/04/1102)
2004-2006; spolupracovník
Specializované výpočetní modely v současné informatice (GAČR 201/02/1456)
2002-2004; spolupracovník
Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků (GAČR 201/99/0236)
1999-2001; spolupracovník
Moderní metody, struktury a systémy informatiky (MŠMT MSM0021620838)
2005-2011; spolupracovník
ETRAIN - Platforma pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet (MPO FR-TI3/354)
2011-2013; spolupracovník
mmTrain - Multimediální informační systém pro vlaky na bázi SOA (MPO FR-TI4/500)
2012-2014; spolupracovník
AdapTrain - Distribuovaný adaptivní optimalizátor jízdy vlaku (TA03030448)
2013-2014; spolupracovník