Libor Forst - výuka


Úvod do UNIXu

Předmět se už nevyučuje a byl nahrazen předmětem NSWI177.

Učební texty

Ke stažení jsou slajdy na úvodní přednášku (česky a anglicky) a zbytek semestru 1 na stránku (česky), 6 na stránku (česky), 1 na stránku (anglicky), 6 na stránku (anglicky). V nich je další literatura, mj. moje kniha.

Cvičení

Podmínky udělení zápočtu stanovuje cvičící.
Zápočet je (nutnou) podmínkou připuštění ke zkoušce.

Zkoušky

Termíny jsou uvedeny ve Studijním informačním systému, kde se také se provádí rezervace míst.

Odhlásit se je možno nejpozději tři dny předem, všem přihlášeným a neomluveným je termín započítán.

Řádné termíny probíhají na konci semestru a ve zkouškovém období, několik málo opravných termínů je i ve druhé polovině září.

Zkouška ma písemnou a ústní část.

Ústní část spočívá v obhajobě písemky a podle jejího výsledku případné další vyptávání.


Internet (NSWI096)

Přednáška se už nevyučuje a byla nahrazena dvojici NSWI141 a NSWI117.

Úvod do počítačových sítí (NSWI141)

Přednáška

Přednáška má dvě části, druhou vede kol. Pešková a týká se webových technologií.

Více informací najdete na stránce předmětu.


Úvod do architektur mainframe

Společná přednáška s Davidem Obdržálkem, momentálně se nevyučuje.


Demonstrace WWW na Škole učitelů informatiky z roku 1997 :-)

Příklady zajímavých serverů

Ukázky vlastností HTML

HTML tutorial