Aplikační sofware

výuka pro školní rok 2021/2022

Výuka je primárně zaměřena na studenty učitelství informatiky, ale i studenti jiných oborů zde najdou mnoho užitečného.

Předmět má hodinovou dotaci 1/2, ale prakticky nebude výuka dělena mezi přednášku a cvičení. Veškerá výuka je rozvržena do počítačové laboratoře, bloky výkladu budou rovnou procvičovány na vhodně zvolených příkladech. Výka probíha v SW1 v úterý od 17:20 hodin.

K výuce budete potřebovat založit si účet na univerzitním serveru Moodle pro výuku 1 a přihlásit se do kurzu Aplikační software 2021/22. Přihlašovací kód se dozvíte od vyučující. Veškeré informace k výuce budu udržovat tam.

Studenti CŽV studia si mohou individuálně dohodnout podmínky splnění předmětu

Zápočty:

Bude upřesněno na první přednášce, nicméně požadavky na udělení zápočtu se budou skládat z těchto částí
  1. Odpřednesený krátký referát
  2. Splnění předepsaných cvičných úloh během semestru
  3. Závěrečné přezkoušení – samostatné vyřešení zadaného problému u počítače v laboratoři, termíny budou ve zkouškovém období
Účast na výuce není kontrolovaná, ale velmi doporučená